Onze afdeling Vrouw & Maatschappij zet zich in voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zowel binnen onze partij als erbuiten.

Zonder vrouwen die zich hiervoor willen engageren zullen we nooit kunnen streven naar gendergelijkheid in onze maatschappij.

Meer info: http://www.vrouwenmaatschappij.be